Eigen Baas

Interviews

Voor het blad Eigen Baas van FNV Zelfstandigen verzorgt tekstschrijver Margot Bouwens van tekstbureau Bouwens Tekst regelmatig een interview met een prominente, ondernemende Nederlander.
Marc Lammers
Arjen van den Born
Martijn Aslander
Linde GongrijpIlluster

Voor Illuster, het alumniblad van de Universiteit Utrecht, verzorgt tekstbureau Bouwens Tekst interviews met prominente alumni.
Aleid Wolfsen
Ed Nijpels
Sadik Harchaoui
Thijs Berman
Robbert Dijkgraaf
Trude Maas
André Bolhuis
Feike SeibesmaInterview

FCB ondersteunt werknemers en werkgevers in de branches Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang bij het beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid en opleiding. FCB geeft verschillende magazines uit. Voor deze magazines schreef Bouwens Tekst interviews over best practices.
Jeugdzorg: Lindenhof over hun Startprogramma
Kinderopvang: Het Buitenschoolse Net over pleziermanagement en ZOO-teams
Meditatie als managementtool
Levensfasebewust Personeelsbeleid
Interview Walter Hardenberg
Leren en opleiden loont
Interview Fokke WitteveenInterview

Voor het boek ''t Gooi, dynamische kansen binnen groene kaders' van VNO-NCW West schreef Bouwens Tekst een interview met Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Tergooiziekenhuizen en een interview met Ton Marechal, Raad van Bestuur van Hilverzorg.
InterviewUpdate

Voor de FZ-Update, de papieren nieuwsbrief van Federatie Zakenvrouwen, interviewt Bouwens Tekst regelmatig topvrouwen.
FZ Award 2008: Genomineerden over hún rolmodellen
Mavis Carrilho
Heleen Valstar
Catherine van Heest
Trucs om aan de top te komenInterview Sting

Voor Sting Nieuws, het blad van de landelijke beroepsvereniging Verzorging, schreef Bouwens Tekst een dubbel interview. Het interview is geschreven in opdracht van Onze Saar Thuiszorg, een franchiseonderneming voor zorg- en hulpverleners. Doel van het interview was het belichten van de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap. Door zowel een zelfstandig werkende verpleegkundige als een moeder van een meervoudig gehandicapt kind aan het woord te laten, worden de voordelen van verschillende kanten belicht.
Interview StingInterview in nieuwsbrief Groot Expertisebureau

Voor de nieuwsbrief van Groot Expertisebureau, een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in letselschade, heeft Bouwens Tekst diverse interviews gedaan. Het zijn prettig leesbare teksten die ook door niet-juristen te begrijpen zijn én recht doen aan de stijl van een advocatenkantoor.
Arrondissementsparket Almelo
Arbeidsinspectie Utrecht
Schadefonds GeweldsmisdrijvenInterview Maurice Hessens

Intrakoop is de grootste co÷peratieve inkoopvereniging voor de gezondheidszorg. Voor het Intrakoop Bulletin heeft Bouwens Tekst een heel aantal interviews geschreven. Deze variëren van het presenteren van nieuwe leveranciers waar Intrakoop een overeenkomst mee heeft afgesloten tot aan verschillende interviews over Europees aanbesteden.
Interview Maurice Essens
Interview Hoek Loos MedicalInterview voor Sectorfonds Welzijn

Voor de koffer Geef kleur aan personeelsontwikkeling van het Sectorfonds Welzijn, schreef Bouwens Tekst een blad over Leer- en opleidingsbeleid. In vier interviews wordt van heel verschillende organisaties een bepaald aspect van hun leer- en opleidingsbeleid belicht. Doel van de interviews is organisaties te laten leren van elkaar en ze te stimuleren hun leer- en opleidingsbeleid vorm te geven.
Interview voor Sectorfonds Welzijn